Ministerstwo klimatu i środowiska zaostrza przepisy dotyczące norm jakości węgla, ekogroszku i pelletu. Wszystkie zabiegi są spowodowane troską o czystsze powietrze i zdrowie obywateli. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że kupując niecertyfikowane produkty nieświadomie sobie szkodzimy. Zobacz jak można temu zapobiec i sprawić, że obowiązkowa wymiana pieców będzie mieć sens.

Rozpoczął się sezon grzewczy i niestety zdarza się, że widzimy czarne, gęste dymy z kominów. Wydzielają one toksyny, które są duszące. Jest to odczuwalne zwłaszcza w centrum miast, gdzie duże stężenie spalin samochodowych i z kominów nie daje nam oddychać świeżym powietrzem. Możemy jednak poprawić nasz komfort życia stosując odpowiednie paliwo opałowe i uświadamiając innych o normach jakościowych pozwalających minimalizować zanieczyszczenie powietrza. Często nie zdajemy sobie sprawy, że codzienne wdychanie smogu może powodować częste migreny, ogólne zmęczenie i przygnębienie. Dzięki zastosowaniu norm unijnych i wytycznych Min. Klimatu i Środowiska będziemy czuć się znacznie lepiej. 

W tym artykule dowiesz się o:

Symbole norm jakości pelletu co znaczą?

Od 2011 roku weszła unijna ustawa określająca normy jakości opału. Dotyczy ona także pieców i jakości węgla i peletu stosowanych na terenach Polski. Wcześniej w tej kwestii, zwłaszcza w stosowaniu pelletu drzewnego była zupełna samowolka i osoby kupujące pellet drzewny nie zdawały sobie sprawy, że mógł zawierać w sobie popiół, czy plastik. Teraz jednak producenci walczą o klienta, także podwyższając jakość swoich produktów. Pellet drzewny Sylva i Clear Energy wykonywane są z samych trocin drzew bez zbędnych domieszek. Parametry biomasy są dostosowane do konkretnych wytycznych. Określają one rodzaj surowca oraz to, czy zawiera on domieszki mieszczące się w dopuszczalnych minimalnych normach. Sprzedawany granulat musi mieć spełnione konkretne wymogi. Określone są tu normy dotyczące średnicy i długości lasek granulatu. Jakie powinien mieć minimalne zagęszczenie, by czas spalania był jak najdłuższy. Dobry pellet jest twardy i nie kruszy się. Posiada wysoką kaloryczność. Dzięki przechowywaniu w foliowych szczelnie zamkniętych workach jest suchy o odpowiedniej wilgotności. Nie pęcznieje, nie wietrzeje i zachowuje odpowiedni poziom wilgotności utrzymując najlepszą jakość przez długi czas.

Europejski certyfikat EN 14961 i jego polski odpowiednik PN-EN 14961

§ EN 14961-1 (PN-EN 14961-1:2010) przedstawia ogólną klasyfikację biomasy

§ EN 14961-2 określa podstawowe parametry jakościowe pelletu

§ EN 14961-3 brykiety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych

§  EN 14961-4 zrębki drzewne do zastosowań nieprzemysłowych

§  EN 14961-5 drewno opałowe do zastosowań nieprzemysłowych

§  EN 14961-6 pelety niedrzewne do zastosowań nieprzemysłowych

Co to jest EN Plus?

Szczególna kategoria pelletu oznaczana jest EN Plus. To najwyższej jakości granulat wykonany w 100% z czystego drewna. Nie zawiera absolutnie żadnych domieszek. Jest to produkt najbardziej wydajny jeżeli chodzi o biomasę pellet. Może być używany zarówno przy hodowli zwierząt domowych jako wyściółka kuwet. Wzbogaci glebę podsypany pod rośliny w ogrodzie. Podczas procesu spalania jest całkowicie bio odnawialny, a minimalny popiół może posłużyć jako nawóz. Oprócz wysokiej jakości produktu spełnia wytyczone normy odnośnie procesu dostaw.

Kogo obejmują uchwały antysmogowe, kto je wydaje i kontroluje?

Zasady dotyczące ochrony powietrza w poszczególnych regionach Polski mają dostosować się do unijnego ekoprojektu na rzecz znacznej poprawy jakości powietrza. Decyzję od kiedy należy wymienić piec ustalają poszczególne sejmiki wojewódzkie. Podejmują je za pomocą uchwał wewnętrznych. Wyznaczonych norm powinni przestrzegać zarówno przedsiębiorcy, zarządcy osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, jak i osoby prywatne ocieplające swój dom we własnym zakresie. Z tego powodu warto być na bieżąco z podejmowanymi odgórnie zaleceniami dla regionu, w którym przebywamy. Kontrolę nad wprowadzaniem tychże zmian sprawują burmistrzowie, prezydenci miast i wójtowie. To oni posiadają odpowiednie narzędzia do ewentualnego egzekwowania kar za zanieczyszczanie środowiska.

Co zawierają uchwały antysmogowe?

Zasady dotyczące poprawy norm powietrza są bardzo różne. Wynika to z tego, że każdy region jest inny przez ukształtowanie terenu, zagęszczenie ludności i ilość parków przemysłowych. Uchwały antysmogowe posiadają kilka cech wspólnych, które możemy tu opisać. Dotyczą one głównie parametrów jednostek grzewczych oraz informacji na temat czasu konieczności wymiany pieca. Podają normy, w których można stosować starsze kotły grzewcze oraz to, jakie warunki w procesie spalania powinny spełniać kotły grzewcze. Są to ogólnie przyjęte normy, kierujące w stronę zminimalizowania emisji spalin i usprawnienia procesu palenia. Mają także za zadanie ograniczyć do minimum złą jakość paliwa. Nie można już stosować miału, węgla brunatnego, flotu, palenia mułem i paliwami słabszej jakości energetycznej. Są to paliwa, które generują najwięcej odpadów w procesie spalania zarówno w dymie jak i w odpadkowym popiele. Z tego powodu zostały całkowicie wykluczone. Kategorycznie zabrania się palenia w piecach drewnem niesezonowanym o wilgotności przekraczającej 20%. Całkowity zakaz palenia węglem kamiennym na dzień dzisiejszym obejmuje tylko wybrane uzdrowiska i miasta. Z uchwał można wyciągnąć informacje dotyczące użytkowania pieców piątej klasy, które kwalifikują się jeszcze do ogólnie przyjętych wymogów eko projektu.

Kiedy i gdzie jest ostateczny termin wymiany pieca?

Uchwałę o normach dla danego regionu wyznaczają sejmiki wojewódzkie. Wskazują one konkretną datę wymiany pieca, albo  normy, od których powinna ta zmiana być dokonana. Opisują paliwa dopuszczane dla danego regionu. Większość podejmowanych decyzji związanych z zapobieganiem występowania smogu zmusza mieszkańców i inwestorów do wymiany pieców na kotły najnowszej generacji. Obecnie wymiana pieców grzewczych jest częściowo refundowana. Niestety bardzo często składanych wniosków o dofinansowanie jest znacznie więcej niż możliwości finansowych danego regionu.
Uchwały antysmogowe w województwie kujawsko-pomorskim
 • kotły bezklasowe można użytkować do końca 2023r.
 • 01.01.28r. mija termin na eksploatację kotłów klas I-IV
 • ograniczenia dotyczące jakości paliwa
Uchwały antysmogowe w województwie dolnośląskim
 • trzy uchwały dotyczące Wrocławia oraz wybranych regionów i uzdrowisk dotyczące zakazu palenia drewnem lub częściowego palenia drewnem i węglem
 • koniec eksplantacji kotłów III klasy do 01.07.24r., klasy IV do 01.07. 28r.
Uchwały antysmogowe w województwie pomorskim
 • od 01.01.24r. w Sopocie będzie obowiązywać zakaz palenia drewnem i węglem, z wyjątkiem kominków spełniających normy Ecodesign
 • Pozostałe miasta woj. pomorskiego przymus podłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej lub gazowej
 • w ramach możliwości montaż kotłów spełniających normy Ecodesign
 • do 01.09.35r. możliwość dogrzewania kominkami
 • zakaz spalania paliw gorszej jakości
Uchwały antysmogowe w województwie lubuskim
dwie dotyczące Zielonej Góry i Gorzowa:
 • 31.12.22r. mija termin na eksploatację kotłów klas I-IV
 • od 01.01.23r. można użytkować tylko kotły V klasy i kominki spełniające wymogi ekoprojektu.
trzecia uchwała dotycząca pozostałego regionu województwa lubuskiego przewiduje wydłużenie okresu użytkowania kotłów klas I-IV do 01.01.27r.
Uchwały antysmogowe w województwie łódzkim
 • dopuszczalne kotły spełniające normy ekoprojektu i klasy V, których eksploatację rozpoczęto przed 2018r.
 •  31.12.26r. mija termin na eksploatację kotłów klas I-IV
 • ograniczenia w rodzajach paliw do zasilania
Uchwały antysmogowe w województwie małopolskim
 •  31.12.27r. mija termin na eksploatację kotłów klas I-IV
 • regulacja dotycząca wyznaczonych norm jakości paliw
Uchwały antysmogowe w województwie opolskim
 • regulacja dotycząca wyznaczonych norm jakości paliw
Uchwały antysmogowe w województwie śląskim
 •  31.12.27r. mija termin na eksploatację kotłów klas I-IV
 • regulacja dotycząca wyznaczonych norm jakości paliw
Uchwały antysmogowe w województwie lubelskim
 • nowopowstałe budynki powinny być ogrzewane za pomocą kotłów spełniających normy Ecodesign
 • 31.12.29r. mija termin na eksploatację kotłów klas I-IV
Uchwały antysmogowe w województwie podkarpackim
 • całkowity zakaz montażu gorszych niż klasy V i Ecodesign
 •  31.12.27r. mija termin na eksploatację kotłów klas I-IV
 •  31.12.22r. mija termin na eksploatacji kominków niespełniających wymogów Ecodesign
Uchwały antysmogowe w województwie wielkopolskim
 •  uchwała dotycząca Poznania i Gorzowa wprowadzająca ograniczenia paliw opałowych jak drewno i węgiel w dni przekraczające normy stężenia pyłów PM10. Limity te dotyczą obiektów posiadających alternatywne źródła ciepła
 • do 01.01.28r. wymiana wszystkich kotłów na takie, które spełniają normy ekoprojektu
Uchwały antysmogowe w województwie świętokrzyskim
 • do końca 20216r. konieczność o przyłączeniu wszystkich budynków do sieci gazowej lub ciepłowniczej
 •  do 31.12.15r. mija termin na wymianę kotłów klas I-IV na nowoczesne i eksploatowanie ich do końca żywotności
 • regulacja dotycząca wyznaczonych norm jakości paliw
Uchwały antysmogowe w województwie mazowieckim
 • od 2017r. można stosować tylko kotły spełniające normy klasy V
 • pozostałe urządzenia należy wymienić do 01.01.28r.
 • regulacja dotycząca wyznaczonych norm jakości paliw
Uchwały antysmogowe w województwie zachodniopomorskim
 • do końca 2023r. należy wymienić wszystkie kotły bezklasowe na nowoczesne
 •  31.12.26r. mija termin na eksploatację kotłów klas I-IV i kominków poniżej standardów ekoprojektu
Żadnych obostrzeń dotyczących zakazów palenia lub konieczności wymiany pieców nie wprowadziły jeszcze dwa województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie. Jednak w obu, prawdopodobnie w najbliższej przyszłości pewne ograniczenia także będą wprowadzone. Śledź nasz blog by być na bieżąco.

Jakie są standardy ekoprojektu? Co to jest Ecodesign?

Ecodesign to certyfikat dla maszyn spełniających normy ekoprojektu. Należy je rozumieć jako wyznaczanie efektywności energetycznej za pomocą możliwości mniejszego pobierania prądu przez kotły grzewcze przy jednoczesnym zwiększeniu ich wydajności.
Ekoprojekt bardzo często określany jest w wymogach sejmików wojewódzkich. Ma za zadanie podwyższenie standardów używanego opału grzewczego, pieców. Wszystko po to, by zwiększyć jakość wdychanego powietrza i zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych w procesie spalania. Ekoprojekt określają normy dyktowane przez dyrektywę parlamentu europejskiego. Dyktuje ona warunki, do których mają się dostosować wszelkie urządzenia grzewcze nie zależnie od rodzaju ich pracy, czy jest ona na maksymalnych, czy zwolnionych obrotach. Stosując się do tych zasad możesz zaoszczędzić, aż 25% energii. Zyskujesz także pewność, że masz możliwość spełniać eko normy przez cały czas trwania eksploatacji kotła.

Jaki piec spełnia normy klasy 5 i ecodesign?

Uchwała antysmogowa wymusiła na producentach pieców grzewczych olbrzymi skok technologicznych. Wycofywane są z produkcji kotły I-IV klasy, gdzie ich wydajność jest mniejsza niż 88%. Wszystko podąża w kierunku całkowitej automatyzacji. Zmniejszy to także emisję dwutlenku węgla, spalin i pyłów. Kotły spełniające wszystkie wymogi są automatami lub półautomatami. Spalają głównie ekogroszek, groszek i pellety drzewne. Posiadają wygodne podajniki, wentylatory wyciągowe, niekiedy ceramiczne komory do procesu spalania. Nowoczesne piece kontrolują swoje ciepło, posiadają wbudowany czujnik temperatury i gazów.

Jaki opał spełnia wymogi klasy 5?

Wymagania jakościowe paliw stałych określa wyraźnie rozporządzenie Ministra Energii z 27.09.18r. Wszelkie paliwo stałe, które wytwarza relatywnie mało popiołu i spalin spełnia wymogi klasy 5. Należą do niego wysokogatunkowy, dobrze przechowywany węgiel, ekogroszek, pellet, brykiet. W Golden Stones oferujemy tylko certyfikowany opał dostosowany do ogólnie przyjętych norm. Dopasowany jest on pod względem składu, poziomu wilgotności, kaloryczności oraz ilości wytwarzanych odpadów w procesie spalania. Kupując w profesjonalnych składach, takich jak nasz masz pewność, że zyskasz produkty najbardziej wydajne o maksymalnej wydajności opałowej. Wejdź do naszego działu Opał i wybierz to co potrzebujesz. Dla Twojej wygody sprzedajemy węgiel jak groszek, ekogroszek, kostka, pellet, brykiet w wygodnych workach i luzem na wagę. Posiadamy park maszynowy do pakowania węgla we worki, dzięki czemu szybko i sprawnie możemy zaopatrzyć w towar również inne składy i markety. Samochody z wywrotką i samochód z HDS najczęściej dowozi węiel i pellet do osób prywatnych, chcących ogrzać swój dom.